Η ιστορία της εταιρείας ξεκινά από τη δεκαετία του πενήντα όπου ξεκινά δραστηριότητα της εταιρείας μας σε πολύ δύσκολους καιρούς και αντίξοες συνθήκες.

Με κύριο όχημα την εμπειρία ο πρώτος σημαντικός σταθμός ήρθε το 1979 όπου ξεκινάει επίσημα η έναρξη της επιχείρησης Chrysanthopoulos TRANS με έδρα τη Δυτική Ελλάδα. Με ιδιόκτητα οχήματα και ένα διαρκώς διευρυμένο δίκτυο προορισμών σύντομα επεκτείνεται με υπηρεσίες μεταφοράς και διανομής σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας δημιουργώντας ένα δίκτυο διανομής με καθημερινές παραδόσεις εμπορευμάτων.

Από το 1990 ξεκινάει οργανωμένα και εντατικά το δίκτυο μεταφοράς σε ολόκληρη την Ευρώπη με έμφαση στις μεγάλες αγορές της κεντρικής Ευρώπη: Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Λουξεμβούργο.

Σήμερα έχοντας δημιουργήσει ένα μεγάλο ιδιόκτητο στόλο σύγχρονων οχημάτων με σταθμούς αποθήκευση σε Ελλάδα και εξωτερικό, με εξειδίκευση στις μεταφορές ξηρού τύπου, με ενδοχώριο δίκτυο μεταφορών σε Ελλάδα, Γαλλία και Ολλανδία είμαστε σε θέση να παρέχουμε άμεσες και άριστες υπηρεσίες σε μια αγορά με υψηλές απαιτήσεις γνωρίζοντας ότι το κάθε φορτίο που μεταφέρουμε είναι πολύτιμο.