Μεγάλη έμφαση δίνουμε στις αξιόπιστες διεθνής και κυρίως Ευρωπαϊκές μεταφορές. Αναλαμβάνουμε με ιδιόκτητα οχήματα και εβδομαδιαία δρομολόγια την μεταφορά φορτιών στην Κεντρική Ευρώπη, Γαλλία , Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία Λουξεμβούργο και παράλληλα ενδοχώρια μεταφορά και διανομή φορτίων σε Γαλλία και Ολλανδία

Σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες καταξιωμένους στο χώρο των διεθνών μεταφορών σας προτείνουμε τον ενδεδειγμένο τρόπο μεταφοράς των εμπορευμάτων σας.